Fakta

IMG_0749-lav
Kartet i Naturbasen Du kan zoome inn og ut, flytte utsnittet, landsdekkende.  Det interaktive kartet virker ikke i Chrome. Bruk Explorer eller Firefox.

 

Formålet med Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark er å:
 • Ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde
 • Ta vare på et høyfjellsøkosystem med det naturlige biologiske mangfoldet
 • Ta vare på en viktig del av leveområdet til villreinstammene i Snøhetta og Knutshø
 • Sikre variasjonsbredden i naturtyper
 • Bevare landskapsformer og særpregede geologiske forekomster
 • Verne om kulturminner.

Allmennheten skal ha adgang til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

 • Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark (dvs utvidelse av tidligere Dovrefjell nasjonalpark 1972) og de andre verneområdene på Dovrefjell ble opprettet 3. mai 2002.
 • Areal for nasjonalparken er 1.693 km2
 • Verneplan for Dovrefjell som representerer Norges største verneområde på totalt 4365 km2.
 • Ligger i tre fylker; Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Oppland.
 • Ligger i fem kommuner; Oppdal, Sunndal, Nesset, Lesja og Dovre.
 • De deler av Driva-vassdraget som har sine kilder i nasjonalparken blei varig vernet mot kraftutbygging i 1986.

Forvaltningsmyndighet er det regionale Dovrefjell nasjonalparkstyre. Hver kommune har en politisk valg representant i styret.

Oppsynet i området utføres av Statens naturoppsyn (SNO) i samarbeid med fjellstyrene i Dovre, Lesja, Nesset og Sunndal og Oppdal bygdeallmenning. Statens naturoppsyn virksomhet i nasjonalparken drives av kontorene på Hjerkinn, Oppdal og Sunndalsøra.

Linker til forvaltning og oppsyn:

Dovrefjell nasjonalparkstyre     Oversikt over alle verneområdene som dette styret forvalter.

Miljødirektoratet

Fjellstyrene
Naturoppsyn

Lenk til fullstendige verneforskrifter:

Lovdatafacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail