Fokstumyra naturreservat

Ved-HorrtjernNaturvern_NR

«De første trekkende fugleartene kommer hit annen halvdel av april. Fuglelivet er på topp i siste del av mai og i begynnelsen av juni. »

Hefte på N,E og Ty

Utover mot slutten juni og videre framover sommeren er det mye roligere. Mange interessante arter kan sees på trekk fra august og utover. Området er kjent for bla sin store bestand med blåstrupe, de hekkende myrhaukene, de spillende brushanene, de hekkende tranene, de mange vierspurvene og jorduglene på brede vinger. Myrhauken må regnes for å være den mest karakteristiske fuglen for Fokstumyra. Den blei første gang funnet hekkende i 1884.

I hekketida fom 01.05 tom 31.07 kan du kun ferdses etter en merket sti. Lengden på stien er 6 -7 km.  Det er ei rundløype som er meget godt tilrettelagt med bl.a. skilting og gangbruer over lange strekninger. Det er satt opp et fugletårn i en avstand av ca. 1,5 km fra starten. Her kan du få et godt overblikk over området og studere dyre-og fuglelivet. Reservatet er skiltet med brunt skilt ved E6 ved Fokstugu 10 km fra Dombås.

Vi anbefaler deg også å studere fuglelivet på de dyrka arealene som grenser inn til reservatet. Skal du få med deg “livet” bør du ut tidlig om morgenen, helst 4-5 tida. Mange dager kan det også være bra aktivitet på kvelden etter kl. 1900.

Fiske er tillatt f.o.m 01.08. Fiske etter harr og ørret kan være godt i de mange elvene og i tjerna.

«Fokstumyra naturreservat er et stort stykke norsk naturvernhistorie. »

DSCN3532

Helt fra den første plantefredningen i 1905 har det vært fokus på området. Deretter blei det den første større områdefredningen i Norge i 1923. Fokstumyra stod den gang i fare for å bi ødelagt fordi forskere fra inn- og utland samlet egg og fugleunger, og fordi jernbanen har medført store tekniske inngrep og forstyrrelser.

I 1969 fikk området status som naturreservat. En viktig hensikt var å ivareta mangfoldet av biotoper. Området blei utvidet til 18,2 km2 i  2002 og samme år status som Ramsarområde dvs. som et internasjonalt viktig våtmarksområde. Myra er en del av verneplan for Dovrefjell, som er Norges største verneområde, på totalt 4365 km².

Oversiktskartfacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail