Forvaltning og oppsyn

Forvaltningen av nasjonalparkene og  de andre større verneområdene bestemmes av forvaltningsstyrene. I styret sitter det en politisk valgt representant fra kommune. Leder for Dovrefjell er ordfører i Oppdal, Ola Røtvei, og leder i Rondane – Dovre er ordfører i Dovre Bengt Fasteraune. Les mer om forvaltning her:

Fylkesmannen i Oppland forvalter Fokstumyra naturreservat. Arbeidsområde innen naturvern.

Oppsynet i fjellområdene utføres av fjelloppsynet tilknyttet de lokale fjellstyrene, Statens naturoppsyn og oppsyn i regi av private grunneiere.facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail