Planteliv

Lavdekte flyer over kilometer på kilometer

Issoleie

Issoleie

 

Vegetasjonen er gjennomgående artsfattig, men rikere partier finnes i Dørålen, Haverdalen, Bråkdalen, ved Høvringen, ved Rondvassbu, vestre del av Illmanndalen og ved Bjønnhollia og Musvolseter, Skjerdalen og Ramstindene i Ringebu helt i sør.

Rondane er lavens rike, denne flotte veksten som egentlig er et fint samspill mellom en alge og en sopp. Du ser kartlaven med sine gulgrønne tegninger over steinen. Reinlav (lys og grå) og kvitkrull danner de karakteristiske lavmattene som er mat for reinen vinterstid der vinden tar bort det meste av snøen.

Den øvre grensen for sammenhengende bjørkeskog går ved ca 1.100 moh. Dvergbjørka som mange kjenner, går opp i 14-1.500 meters høyde. Vierarten musøre går opp i 1.770 m. Issoleie går opp i samme høydelag.

Norsk institutt for jord- og skogkartlegging har laget vegetasjonskart for nasjonalparken og omkringliggende områder. Se Skog og Landskap.facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail