Ut på tur

Rondane er et flott turområde. Du kan ta fine korte turer eller legge i vei over flere dager.

Rast underveis til Høgronden

Rast underveis til Høgronden

I nasjonalparken kan du :
 • Ferdes til fots
 • Drive tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger
 • Telte med vandrertelt
 • Gjøre skånsom bruk av trevirke til bålbrenning
 • Plukke bær og matsopp
 • Plukke vanlige planter til eget bruk.
 • Drive sykling, organisert kjøring med hundespann og organisert bruk av hest på veier, traséer eller i områder som er særskilt utpekt i forvaltningsplanen.
 • Jakte og fiske i hht. gjeldende lover
 • Hunder skal holdes i bånd fra 1. mars til 20. august. I tillegg finnes det kommunale bestemmelser som utvider båndtvangen om høsten av hensyn til dyreholdet.

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

Ikke legg igjen spor etter deg – naturen i fjellet er sårbar. Føre var, dine opplevelser skal også kunne bli til nye opplevelser i morgen!

 

 1. Følg båndtvangbestemmelsene for hunder.
 2. Ikke forstyrr dyr og fugler.
 3. Ta med deg avfallet ditt hjem.
 4. Følg stier der det er en sti.
 5. Ikke dra opp planter med røtter.
 6. Følg vernebestemmelsene, sjekk dem.
 7. Respekter forbudet mot brenning av bål i skogen fra 15.04-15.09.
 8. Bilkjøring i terrenget er forbudt.
 9. Meld fra om uregelmessigheter.

Den Norske Turistforening Oslo og Omegn forvalter Rondvassbu og Bjønnholia betjente hytter inne i nasjonalparken. Eldåbu er ei ubetjent hytte. Grismdalshytta ligger like nord for grensen. Sør for nasjonalparken i Ringebufjellet , ligger Jammerdalsbu og Gråhøgdbu.

Stinettet fortsetter østover i Alvdal Vestfjell og videre nordover til Dovre og Dovrefjell. Du kan benytte Rondanestien fra Oslo til Hjerkinn på Dovrefjell. Det finnes mange umerka stier. Det betyr en rekke muligheter for den som vil vandre med telt. Kartgrunnlaget i form 1:50.000 og spesielle turkart er godt.

DOBBELTKLIKK PÅ KARTET!

 

Rondane

 

Følgende steder er utgangspunkter for ferdsel inn i nasjonalparken fra sør og rundt området:
 • Ringebufjellet i Ringebu
 • Kvamsfjellet i Nord-Fron
 • Mysuseter i Sel
 • Høvringen i Sel
 • Skogsetrin i Dovre
 • Grimsdalen i Dovre og Folldal
 • Atndalen i Stor-Elvdal og Folldal
 • Gunstadseter i Stor-Elvdal
Ønsker du å stoppe ved vei og se inn i nasjonalparken på avstand anbefaler vi:
 • Parkeringsplassene over FV 27 over Ringebufjellet
 • Veien opp til Kvamsfjellet fra Kvam, og Peer Gynt setervei mellom Vinstra og Kvamsfjellet
 • Veien opp til Spranget og Mysuseter i Sel
 • Området ved Høvringen i Sel
 • Veien gjennom Grimsdalen
 • FV 27 gjennom Atndalen og veien inn til Dørålseter fra Atndalen
Jakt og fiske

Mulighetene for fiske er svært gode i innsjøene. Området har et noe begrenset antall innsjøer, men kan by på mange fine opplevelser. I sjøene finnes ørret og noen steder også røye. I Rondvatnet er det nå fin røye etter at den var nærmest borte pga for mye sur nedbør i en periode.

Det er jaktmuligheter på småvilt og rein. Det er mange gode produksjonsområder både for lirype, fjellrype og hare. Kortsalget er godt organisert via fjellstyrene og grunneiersammenslutninger.

Mesteparten av villreinkortene går til innenbygdsboende. Men en del utenbygds jegere får også sjansen. Villreinjakta er en flott opplevelse.facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail