Myrhauk

Dette er en nydelig rovfugl der spesielt hannen er lett å kjenne igjen på sin blågrå farge med tydelige sorte vingespisser. Hunnen er brun med lysende hvit stjertrot.

Myrhauken blei funnet hekkende første gang i Norge på Fokstumyra i 1884 men blei observert der allerede i 1832. Det er registrert opptil 9 hekkende par i dette området. I smågnagerår hekker det anslagsvis 50-100 par på landsbasis. Mye tyder på at den ikke er så veldig avhengig av smågnagerår for å hekke. Hannen har ofte flere hunner. Er du heldig kan du få se den fra parkeringsplasser langs E6 over Dovrefjell.

Myrhauken er sjelden i Norge og hekker spredt i de sentrale deler av Sør-Norge fra Røros til Hallingdal. Den finnes i vierbevokste myr- og heiområder og i åpen fjellskog. Den lever av både smågnagere og fugl.

Den underarten som vår myrhauk tilhører, finnes spredt i Europa og østover gjennom Sibir til Stillehavet. Arten er trekkfugl som ankommer fjellområdene i april-mai.

Linker

Birdsofbritain
BBC
Hawk Conservancyfacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail