Storlom

Storlommen kan holde seg neddykket i 2 min. og svømme 100 m under vann.

Flott fugl – ikke sant!

Storlommen hekker bla på Fokstumyra. Parene etablerer et territorium på hekkeplassen.  Reiret plasseres ved vannkanten. Hannen og hunnen er like, og kjennetegnes med stor, svartfiolett flekk på fremsiden av halsen.

Storlommen kan holde seg neddykket i 2 min. og svømme 100 m under vann. Den spiser vesentlig fisk, krepsdyr, muslinger og ormer. Den kan bli ganske gammel, alder på 25-28 år er kjent.

Storlommen har en global utbredelse, i vår region fra Skottland gjennom Skandinavia til Sibir. Arten finnes hekkende i alle landets fylker, men med tyngdepunkt i innlandsområdene  i øst. Den foretrekker fiskerike og klare innsjøer uten for mye vegetasjon. Det er viktig at det er torvkanter og faste bredder der den skal hekke. Bestanden har gått tilbake i nyere tid.

Storlommen overvintrer i noen grad langs sørlige deler av kysten. De fleste trekker imidlertid til kysten av Nordsjøen og nordlige deler av Biskaya.

Linker

RSPBfacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail