Kongsvold

Kongsvold - noen av bygningene

Kongsvold – noen av bygningene

Kulturhistorie – Severdigheter – Arrangementer

Kongsvold er en gammel skysstasjon som nå er i Miljøverndepartementets eie. Bygningene er spesielle og verneverdige. De er en opplevelse i seg sjøl.

I flere hundre år vandret pilegrimer over Dovre på veg til Nidaros. Fra Eysteinskjyrkja nordover langs den gamle kongeveien over Hjerkinnhø kan du følge pilegrimsleden til tunet på Kongsvold. Leden går videre nordover via Vårstigen til Ryphusan og Dronningdalen til Oppdal.

Her er det en fjellhage med svært mange fjellplanter. Stien har utgangspunkt fra parkeringsplassen. Det er satt opp navneskilt ved plantene og informasjonsplakater. Stien er lettgått og kan brukes av alle. Fjellhagen er åpen fra 15. juni til 20. august. I underetasjen finnes en utstilling om Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark og Kongsvolds historie.

Naturkvaliteter – Turer

Den norske turistforeningen (DNT) sine ruter går ut fra Kongsvold. Rutene går vestover til Reinheim og Åmotsdalshytta og videre inn i Sunndalsfjella. Østover går turen til Sletten gård i Folldal og videre inn i Rondane. Det er forbindelse sørover til Hjerkinn og Hageseter ­ og videre til Rondane via Grimsdalshytta. I skisesongen prepareres det løyper opp til snaufjellet på vestsiden mot Snøhetta.

Fjellpartiet omkring er spesielt for fjellfloraen. Her finner du mange arter som ikke finnes andre steder i Norge. Flere arter er også verneverdige internasjonalt. Området har hatt oppmerksomhet fra utenlandske botanikere siden tidlig på 1800-tallet. Den store mengden plantenæringsstoffer i berggrunnen er en av hovedgrunnene til den varierte fjellfloraen.

Kongsvold er utgangspunkt for moskussafari som foregår i fjellområdet i vest. Det er flere firmaer som driver guiding.

I området finnes mange fangstgraver som har brukt til å fange villrein. Gravene kan være mange hundre år gamle, kanskje opptil to tre tusen år. Gravene inngår i et enormt fangstsystem fra Dombås til Kongsvold. I dette området blei det drevet fangst på villrein som trakk til og fra sommerbeitene i vest og vinterbeitene i øst.

Vi anbefaler følgende turer:

–          DNT-stien inn Stroppelsjødalen til Reinheim turisthytte

–          Fjellhagen ved Kongsvold

–          Vårstigen, den gamle ferdselsveien over Dovrefjell.

–          Til Kvitdalen enten på sti sørøstover fra Kongsvold eller fra parkeringsplassen 3 km sør for Kongsvold

–          Pilegrimsleia sørover fra parkeringsplassen ved Grønbakken, 3 m sør for Kongsvoldfacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail