Kvitskriuprestein

Kvitskriuprestein-01-1140x445

Kvitskriuprestein naturminne består av svært særegne jordsøyler (prestene). De er dannet ved at løsmasser er gravet ut av regnvannet. Søylene er spesielle i en internasjonal sammenheng.

Stien opp til søylene går gjennom fin furuskog. Den er litt bratt, og er tilrettelagt dels med trapper og utsiktspunkter. Avhengig av formen, tar det 10-25 min å komme seg opp til søylene.

Et naturlig utgravingsfenomen – hvite søyler med prestekjoler og krager.

Lokaliteten ligger i en sydvendt li i den skarpe elvedalen dannet av elva Ula. I disse bratte lisidene er det et tykke morener med en variert kornsammensetning med et betydelig innslag av fine partikler. Jordpyramidene er dannet ved utgraving (erosjon) i morenene styrt av klimatiske forhold og elva Ulas undergraving av massene. Elva har undergravd morenemassene som har ført ut til utrasing og en bratt avsetning. Dermed er de svært utsatte for utgraving.

Morenen må inneholde mye leire og silt (litt større partikler enn leire) slik at den blir sementert i tørr tilstand. Men den må samtidig la seg grave ut i våt tilstand. I morenene er det et godt innslag av stor stein. Steinene gir en viss beskyttelse for pyramidene mot regn når utgravingen har pågått en tid. Det betyr at de kan stå opp som «prester» uten å falle sammen. Steinblokkene ligger ofte lagvis inne i morenene. Det betyr at toppene av søylene ofte ligger i samme høyde. Blokkene må være ganske flate slik at de ikke faller ned.

Klimaet er også svært viktig. Det må være lite nedbør. Når først regnet kommer må det komme i skyll slik at marka ikke blir for bløt men bare virker i overflaten. Prosessene har pågått i om lag ni tusen år. Dagens prester (5 – 10 stk. ) er ikke så gamle, men de kan være flere hundre år gamle.

Denne formen for naturlig utgraving er svært sjelden i Nord-Europa. Man må helt til Alpene og Pyrenene for å finne liknende fenomener. Her i Sel er de flott utviklet med sine fine former.

Fakta

Formålet med fredningen er å verne en forekomst av velutviklede jordpyramider som eksempel på en form for jorderosjon som er meget sjelden i Nord-Europa.

Området blei opprettet som et naturminne i 1977 ihht naturmangfoldloven. Det ligger i Sel kommune. Naturminnet forvaltes av Fylkesmannen i Oppland.

Ut på tur

Velkommen til et veldig spesielt naturområde. Du er i et trivelig skogterreng i kontakt med den viltre elva Ula. Du kan gjøre følgende:

  • Drikke kaffe ved elva Ula og kose deg i elvedalen
  • Gå stien opp til søylene
  • Nyte søylene fra utsiktspunktene
  • Fotografere
  • Lære mer om istidshistorie og hvordan avsetningene er bearbeidet etterpå

Vi ber deg om å respektere følgende:

  • Hold deg til stier og trappene for å unngå skader på et sårbart område
  • Bruk plattformene til å se på prestene og fotografere
  • Ikke kast noe på prestene
  • Ikke gjør andre ting som kan ødelegge området
  • Ikke legg igjen søppel i området

Du kommer til området ved å ta av østover fra E6 ved Selsverket ca 2 km nord for Otta. Det er skiltet videre til naturminnet. Du kjører en bygdevei ca. 3 km til en liten parkeringsplass via en privat bomvei. Fra parkeringsplassen går det en forholdvis bratt sti delvis med trapper opp til naturminnet gjennom skogen. Du bruker ca 15 min på veien opp, og plutselig står prestene foran deg ! Du går ut på plattformene for å se på prestene. Disse tilretteleggingstiltakene blei gjennomført i 2007.

Området er et ganske populært besøksmål. Og det kommer omlag 10-30 personer hit i gjennomsnitt pr. dag i sommerhalvåret. Nasjonalparksenteret i Otta sentrum eller turistkontoret samme sted kan veilede deg før turen. I Otta sentrum foran handelssenteret Ottatunet, finnes en kopi av prestene.

Kvitskriuprestein-kart-01-1140x445facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail